Belangrijke plaatsen

Utrecht:

  Het bovenstaande panorama moet Engelberta vaak gezien hebben. Het werd geschilderd toen ze een jong meisje was en in Utrecht woonde. Later toen ze met Paul getrouwd was en in Breukelen woonde gingen ze vaak de stad (Utrecht) in. Wat een prachtig gezicht vanaf de trekschuit of koets.

Paul was drie keer burgemeester van Utrecht. Links is een afbeelding van het stadhuis uit die tijd. Daar werkte hij. Klik prent voor meer informatie.

Hun landgoed:
Paul en Engelberta hadden een prachtig groot landgoed "Vrede en Rust", net beneden Breukelen aan de Vecht. Schuin tegenover Kasteel Nijenrode. Het staat er nog steeds. (Ref. 3)
Het landgoed bestond uit een woonhuis en koetshuis waartoe uitgestrekte landerijen en boerderijen behoorden. Het huis had oorsprongkelijk de entree aan de waterzijde (rivier de Vecht) gesitueerd. In de tweede helft van de negentiende eeuw is het woonhuis grondig verbouwd en heeft het huis zijn huidige aanzien gekregen.
Lees een rapport van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hier.

    Ik was er in mei 2012.
Het huis stond te koop voor €3,5 miljoen.
Ik belde aan en vroeg de huidige eigenaar om een rondleiding.


Klik hier voor een diashow

Als de diashow te snel voor u loopt, klik dan op de spacebar op uw toetsenbord.

Begraafplaats:
Engelberta overleed op 63 jarige leeftijd. Paul leefde nog 4 jaar langer.

  Uit het Doodenboek der Momber-kamer van Utrecht, 28 Juli 1716
- Vrouwe Engelberta van Brienen, huysvr. van den heer en Mr Paulus Voet van Winssen, oudborgemr deser stadt en secretaris van de Edelm. Heeren Staten dezer provincie; Liet na haer man met mundige en onmundige kinderen; in den Dom-trans, en is overleden op haer hofstede omtrent Breuckelen; 3 uer beluid, d'wapens opgehangen, en is gesonken, 250 gl. - Catharine-kerk.

N.B. Momber is een oude rechtsterm en betekent voogd of voogdij
N.N.B. 250 gulden toen is ongeveer € 15.000 nu.

Klik op de foto links voor een diashow van de Catharinekerk in Utrecht toen en nu.