De Voet familie

Herkomst Familie:
De vermeende Westfaalse en adellijke afkomst van de voorouders van de Voet familie is niet bewezen, maar zeker is dat het geslacht Voet al enige generaties in Heusden woonde toen de grootvader (Gijsbert) van Paul werd geboren in 1589.

  Paul's grootvader:
De familie generaties waren Oranje-gezind, Calvinist en vochten tegen de Spaanse onderdrukking. Velen waren burgemeester en dominee. Paul's grootvader Jan was erg bekend en er zijn boeken over hem gepubliceerd. Lees hier zijn beknopte biografie.

    Paul's ouders:
Paul's vader:
Vierde kind en oudste zoon van Prof. Gijsbertus Voet en ijverige verdediger van diens leer en oppositie te gen Descartes. Griffier en raadsheer in het Hof van Vianen onder de jurisdictie van de graven van Brederode, heren van Vianen.

Hoogleraar te Utrecht in de metaphysica 1641, de logica en het Grieks 1648, in het recht 1652. Lees oude publikatie hier.

Paulus Voet liet te Utrecht in 1656 een boekje drukken, getiteld: Oorspronck, Voortganck ende Daeden der Doorluchtige Heeren van Brederode.

In 1663 verscheen te Amsterdam van dezelfde schrijver een Franse uitgave, getiteld: Origine, progrès et gestes mémorables des illustres seigneurs de Brederode. Ref. 7

Paul's moeder:
De moeder van Paul was Elisabeth van Winssen. Ze overleed op 31 jarige leeftijd, toen Paul nog maar 4 jaar oud was. De 3 kinderen kregen de achternaam van beide ouders: Voet van Winssen.

Paul:
Paul Voet van Winssen, gedoopt te Utrecht 4 Febr. 1651, zoon van Paulus Voet en Elisabeth van Winssen. Hij studeerde te gelijk met zijn broeder Johannes Voet in Frankrijk, en werd burgemeester van Utrecht, secretaris van de Staten van Utrecht, de gedeputeerden en de ridderschap, en griffier van de leenen. Lees oude publikatie hier.
Hij trouwde 13 Juni 1675 met Engelberta van Brienen. Gisbertus Voetius droeg aan de beide genoemde broeders het tweede deel van zijn Politica ecclesiastica op. Ref. 8

De Waller Manuscript Collection van de Universiteit van Uppsala bevat een brief van Smetius filius (zoon)aan Paul Voet van Winssen. Het betreft een begeleidend schrijven bij een kado-exemplaar van de Antiquitates Neomagenses. Deze brief vertelt ons niet veel meer over Paul, maar ik hem er toch maar bijgezet. Lees het hier.