Jonkheer Willem Marcus van Weede van Berencamp (1848--1925) was een Nederlands politicus.

Hij was een diplomaat, die in 1905 minister van Buitenlandse Zaken was. Hij verving op aandrang van Koningin Wilhelmina Robert Melvil van Lynden, die niet tegen zijn taak opgewassen was.

Hij werd na zijn ministerschap weer gezant.

Ondanks zijn grote rijkdom was hij een sober man, die niet per auto maar per tram reisde en zich eenvoudig kleedde. Hij had een grote literaire belangstelling.