Karel Antonie Godin de Beaufort (1850-1921) was een Nederlandse jonkheer en politicus.
Hij was een conservatieve antirevolutionair uit een Utrechts adellijk regentengeslacht.

Godin de Beaufort had rechten gestudeerd en was daarin gepromoveerd.

Hij was voor hij Tweede Kamerlid werd, Hoogheemraad, Statenlid (provincie Utrecht) en gemeenteraadslid (gemeente Utrecht) (geweest).

Hij werd zonder veel enthousiasme in 1888 minister van Financiën in het kabinet-Mackay. Nadien werd hij - als vrij-antirevolutionair - Eerste Kamerlid van 1893 tot 1910.

Sinds 1882 was hij eigenaar van het Huis Maarsbergen, dat sindsdien in familiebezit is gebleven.

Hij was de grootvader van de autocoureur Carel Godin de Beaufort.